ฆ่าตัวตาย? เหตุผลดีๆสิบประการที่จะไม่ฆ่าตัวตาย

การฆ่าตัวตาย: เสียใจและประทับใจกับความคิดเห็นในกรณีทางคลินิกฉันพยายามแก้ไขทันทีโดยระบุเหตุผลที่ดีที่จะไม่ฆ่าตัวตาย