7 พฤศจิกายน 2019 เริ่มต้น7 พฤศจิกายนเวลา 18.00 น สิ้นสุดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนเวลา 19.00 น เหตุการณ์ การนำเสนอ หัวข้อ จิตบำบัดความรู้ความเข้าใจ - CBT จ่าหน้าถึงนักจิตวิทยานักจิตอายุรเวชแพทย์และจิตแพทย์ สถานที่ การศึกษาความรู้ความเข้าใจสำนักงานใหญ่ของ San Benedetto del Tronto
Via dell'Olmo, 1, San Benedetto del Tronto, IT
San Benedetto del Tronto ตลาด
อิตาลี
ไปที่แผนที่
ราคากิจกรรมฟรีต้องลงทะเบียน การลงทะเบียน ติดต่อสำนักเลขาธิการการศึกษาความรู้ความเข้าใจ - สำนักงาน San Benedetto del Tronto โทรศัพท์0735587194 อีเมล์ sanbenedettodeltronto@studicognitivi.net URL ไปที่เว็บไซต์ วัสดุข้อมูล ดาวน์โหลด

แบ่งปัน