ลองวิธีปฏิบัติทางเพศใหม่ ๆ : อยากรู้อยากเห็นหรือกลัวที่จะถูกปฏิเสธ? - คำตอบของ fluIDsex

ความสับสนระหว่างความกลัวและความปรารถนาที่จะลองปฏิบัติทางเพศใหม่ ๆ ควรทำให้เราไตร่ตรองว่าสิ่งนี้ถูกกำหนดโดยบริบทหรือตามความต้องการส่วนตัวมากเพียงใด