ความรู้ความเข้าใจ - จิตบำบัดเกี่ยวกับพฤติกรรม

เทคนิคในการทำจิตบำบัด: รูปแบบของ ABC

ABC เป็นที่แพร่หลายอย่างมากในสาขาความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมซึ่งแสดงถึงพื้นฐานเบื้องต้นสำหรับการประเมินและจิตบำบัดจิตบำบัด: แบบจำลอง ABC: เนื่องจากหลังจาก A, C ได้รับการตรวจสอบแล้ว

ABC เป็นเทคนิคการทำให้เป็นทางการของทั้งการประเมินความรู้ความเข้าใจและงานจิตอายุรเวช ก่อนหน้าความเชื่อผลที่ตามมา