การวาดรูปคนในสาขาคลินิกและกฎหมาย ทบทวน

'การวาดรูปคนในผู้เชี่ยวชาญด้านคลินิกและกฎหมาย' เป็นหนังสือสำหรับมืออาชีพทุกคนที่ต้องการปรับแต่งการใช้แบบทดสอบ