การตีความความฝัน

การวิเคราะห์ทำอะไรจึงจะดี? เนื่องจาก 'ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยดาบพินาศด้วยดาบ' ดังที่พระเยซูทรงแนะนำแก่เปโตรผู้ลุกเป็นไฟซึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาสับสนกับข้อเท็จจริงที่ว่า