บทสัมภาษณ์กับศ. Dimaggio - # 1 Metacognitive-Interpersonal Therapy

Metacognitive-Interpersonal Therapy คืออะไรและทำงานอย่างไร? เราพยายามค้นหาด้วยความช่วยเหลือของศ. Giancarlo Dimaggio