จิตในจิตบำบัด บางแง่มุมของการอภิปรายในปัจจุบัน

Stefano Blasi, Giuseppe Pollani แนวคิดของการทำให้จิตแจ่มใสประสบความสำเร็จอย่างมากและแพร่หลายในสาขาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา หัวข้อนี้ดูเหมือนจะกระตุ้นเราโดยเฉพาะในแง่ของเรื่องใหญ่