ฟังมันเป็นเสียงขององุ่น ความสมบูรณ์ของจิตของการเจริญสติ

สติ: ความสมบูรณ์ของจิตหรือการรับรู้โดยเจตนา รูปแบบของการทำสมาธิพร้อมการประยุกต์ใช้ทางคลินิกเพื่อต่อต้านสภาวะวิตกกังวลความเครียดและภาวะซึมเศร้า