ภาษาและการสื่อสาร

เสียงหัวเราะที่จริงใจหรือเท็จ? แค่ฟังเสียง! - การสื่อสาร

ผู้คนจะสามารถแยกแยะเสียงหัวเราะที่จริงใจกับเสียงหัวเราะปลอม ๆ ได้แม้กระทั่งจากเสียงเพียงอย่างเดียวและสมองจะตอบสนองต่างกันเสียงวิญญาณทั้งสาม เสียงระหว่างจิตใจและร่างกาย - ทบทวน

วิญญาณทั้งสามของเสียง: ไม่บ่อยนักที่จะอาศัยความสำคัญของเสียงมนุษย์ในฐานะเครื่องมือสื่อสารและเกี่ยวข้องกับอีกฝ่ายหนึ่ง