วรรณคดี

ภายในเสื้อคลุมสีขาวของ Giuseppina Majani - บทวิจารณ์

ภายในเสื้อคลุมสีขาว: ความงามของการรักษาเป็นแนวคิดที่คุ้นเคยสำหรับทุกคนที่ทำงานในภาคสุขภาพและเป็นอะไรก็ได้นอกจากจะได้รับการยอมรับ