ความเป็นผู้นำในกีฬาประเภททีม # 16 - การทดสอบทางสังคม

ความเป็นผู้นำ: เครื่องมือที่สามารถใช้ในการวิเคราะห์รูปร่างของหัวหน้าทีมที่ใกล้ชิดและความสัมพันธ์ของเขากับนักกีฬาคนอื่น ๆ คือการทดสอบทางสังคม