CNOP นำเสนอ DECALOGUE สำหรับการปฏิรูปใหม่ของการศึกษาด้านจิตวิทยา

ORDER OF PSYCHOLOGISTS CNOP National Council นำเสนอ DECALOGUE สำหรับการปรับปรุงใหม่ของการศึกษาทางจิตวิทยาปิดหมายเลขสำหรับการเข้าถึงคณะมหาวิทยาลัยการทดสอบการรับสมัครทั่วไปในเดียวกัน