คุณไม่สามารถพูดว่า 'เขาแข็งแกร่งกว่าฉัน' อีกต่อไปตอนนี้คุณสามารถจัดการการรุกรานได้แล้ว (2)

ปัจจัยบางอย่างในร่างกายของเราเช่นฮอร์โมนกลูโคสและแม้แต่ยีนแสดงให้เราเห็นว่าเราจะพยายามควบคุมความก้าวร้าวและความหุนหันพลันแล่นได้อย่างไร