รีวิว: The Indigo Child - กรณีคลอดบุตรที่เป็นไปไม่ได้

รีวิวของ The Indigo Child. เรื่องราวดราม่าของการตั้งครรภ์ที่แม่ในอนาคตลงทุนกับความหมายเฉพาะและลูกสีคราม