เอาใจใส่

เซลล์ประสาทกระจก: ประวัติการค้นพบและทฤษฎีเปรียบเทียบ

ยี่สิบปีหลังจากการค้นพบเซลล์ประสาทมิเรอร์ที่ไม่ธรรมดาโลกวิทยาศาสตร์ยังคงสงสัยว่าวิธีการทำงานของพวกเขาคืออะไร: จากทฤษฎีมอเตอร์ของการจดจำการกระทำไปจนถึงทฤษฎีความรู้ความเข้าใจดูการอภิปรายPietàโดย Kim Ki-Duk (2012) - Cinema & Psychotherapy nr 18

Pietà - สวมรองเท้าของผู้กระทำความผิดเพื่อทำความเข้าใจเหตุผลและนำการกระทำกลับสู่สภาพของมนุษย์ทั่วไปที่ความชั่วร้ายและความดีอยู่ร่วมกัน