Sixto Rodriguez เรื่องราวโรแมนติกของการคืนชีพ

Sixto Rodriguez เป็นเพลงประกอบของการต่อสู้แบ่งแยกสีผิวในยุค 70 ซึ่งเป็นบุคคลในตำนานในแอฟริกาใต้ซึ่งไม่มีใครรู้จักในส่วนที่เหลือของโลก ...