เรื่องราวของการบำบัด # 5 - Simone the Obsessive

เรื่องราวของการบำบัด: คอลัมน์ของกรณีทางคลินิกของจิตบำบัดโดยดร. โรแบร์โตลอเรนซินี กรณีที่ 5 - Simone the Obsessive