หลีกเลี่ยงความผิดปกติของบุคลิกภาพ: อาการการรักษาและการบำบัดที่ต้องปฏิบัติตาม

กลัวคำวิพากษ์วิจารณ์กลัวการไม่ยอมรับและการกีดกันและเหนือสิ่งอื่นใดความเชื่อที่ฝังรากลึกว่าพวกเขามีค่าเพียงเล็กน้อย หลีกเลี่ยงความผิดปกติของบุคลิกภาพ