ห้องที่เต็มไปด้วยผู้คนโดย Daniel Keyes (Dissociative Disorder)

Dissociative Identity Disorder (Multiple Personalities) ในหนังสือของ Keyes คุณจะประณาม Dr. Jekyll สำหรับอาชญากรรมที่ Mr. Hyde ก่อขึ้นหรือไม่?