บุคลิกภาพผิดปกติของเส้นเขตแดน

การบำบัดทางจิตสำหรับความผิดปกติของบุคลิกภาพแนวชายแดน

วิธีการทางจิตอายุรเวชหลายวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรักษาความผิดปกติของบุคลิกภาพแบบเส้นเขตแดนเกิดขึ้นจากวรรณกรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทดลองทางคลินิกเมื่อเร็ว ๆ นี้อ้างว่าผู้ป่วยประเภทนี้ดึงฉัน