ปริญญาโทออนไลน์ในความผิดปกติของการเรียนรู้เฉพาะ

SLD: Dyslexia, dysgraphia, dyscalculia และ dysorthography: ปัญหาที่พบได้ในโรงเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน ...