ความผิดปกติของบุคลิกภาพ - Pd

ความผิดปกติของบุคลิกภาพที่หวาดระแวง - สงสัยว่าจะมีการพิสูจน์ยืนยันตัวตนของโฆษณา!

ความผิดปกติของบุคลิกภาพแบบหวาดระแวง: ภาพที่แพร่หลายของความไม่ไว้วางใจและความสงสัยมากมายจนความตั้งใจของผู้อื่นมักถูกตีความว่าเป็นการมุ่งร้ายหลีกเลี่ยงความผิดปกติของบุคลิกภาพ - การรับรู้อารมณ์

ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของบุคลิกภาพแบบหลีกเลี่ยงจะมีการรับรู้อารมณ์ของตนเองแย่ลงและมีความสามารถในการแสดงออกทางแนวคิดน้อยลง