15 มีนาคม 2560 เริ่มต้น15 มีนาคมเวลา 17.00 น สิ้นสุดเมื่อ15 มีนาคมเวลา 20.00 น เหตุการณ์ กิจกรรมทางวัฒนธรรม หัวข้อ DCA สถานที่ กาลยารี ซาร์ดิเนีย
อิตาลี

ความผิดปกติของการกินทีมสหสาขาวิชาชีพได้รวมจุดเริ่มต้นและผลงานของมันเข้าด้วยกัน - Selargius CA 24 กุมภาพันธ์ 2017 IMM
แบ่งปัน