ราชินีแห่งสโนว์ไวท์กระจกและ Dysmorphophobia

ข้อมูลในวรรณกรรมบอกเราว่าการมองในกระจกทำให้ผู้ป่วยมีอาการร่างกายไม่สบายอย่างมาก