โรคสมองเสื่อม

ภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์และการกระตุ้นความรู้ความเข้าใจ: ใช้มันหรือสูญเสียมัน

การศึกษาจำนวนมากขึ้นกำลังตรวจสอบประสิทธิภาพของการกระตุ้นความรู้ความเข้าใจในการชะลอภาวะสมองเสื่อม