ความเชื่อ - ความเชื่อ

“ สัญลักษณ์ที่มองไม่เห็นและของฉัน” โดย Aimee Bender - รีวิว

“ สัญลักษณ์ที่มองไม่เห็นและของฉัน” เสนอความเป็นไปได้ที่จะเดินทางไปพร้อมกับตัวเอกของมันผ่านการพันกันภายในการบำบัดความรู้ความเข้าใจ - พฤติกรรมของ J.S. เบ็ค - ทบทวน

Judith S. Beck เช่นเดียวกับเด็กศิลปะทุกคนต้องรับมือกับชื่อของพ่อของเธอแอรอนเบ็คผู้นำการใช้ชีวิตของการบำบัดความรู้ความเข้าใจ