ความอยาก - ความคิดที่ต้องการ

ฝันกลางวัน…เครียดอะไร !!

เพ้อฝัน: กิจกรรมที่น่าพอใจและเป็นเรื่องธรรมดา เพ้อฝันเกี่ยวกับผู้คนเหตุการณ์และสถานการณ์ แต่การเพ้อฝันมากเกินไปก่อให้เกิดผลเสียอย่างมากป่วยทางเพศ

การกินการดื่มการอยู่รอดและการสืบพันธุ์เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานและจำเป็นต่อการอยู่รอดของมนุษย์ แต่จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อความต้องการกลายเป็นความหลงใหลที่แท้จริง? ค้นหา