กลยุทธ์การเผชิญปัญหาและการมองโลกในแง่ดี - จิตวิทยา

การวางแนวล่าสุดถือว่าการรับมือเป็นกระบวนการที่เกิดจากการโต้ตอบที่เกินหรือท้าทายทรัพยากรของหัวเรื่อง