การรับรู้การจ้องมองของผู้อื่นเปลี่ยนพฤติกรรมของเราอย่างไร

ระบบตรวจจับการจ้องซึ่งมีอยู่ในตัวเราทุกคนสามารถเปิดใช้งานได้โดย 'ซิมูลาครัม' ของดวงตามนุษย์ (เช่นโปสเตอร์)