วัฏจักรความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

Autumn Symphony: Bergman สอนให้เรารู้ถึงลักษณะของอารมณ์ที่เป็นวัฏจักร

Psychology & Cinema: Bergman's เป็นภาพวาดที่เข้มข้นและชัดเจนมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ขัดแย้งระหว่างแม่กับลูกสาวหมัดในกระเป๋าโดย Marco Bellocchio (1965) - Cinema & Psychotherapy nr 19

กำปั้นในกระเป๋า: ครอบครัวประสบกับความไม่สบายใจสถานการณ์ที่น่าวิตกในความสัมพันธ์ที่ไม่มีตัวละครยกเว้นในความสัมพันธ์กับผู้อื่น