วันแห่งความบ้าคลั่งธรรมดา # 1 - ฉันดื่ม Bleach ได้ไหม? - จิตเวชศาสตร์ -

จิตสาธารณะ: จดหมายจากด้านหน้า อุปมาสำหรับความบ้าคลั่งที่มีทั้งภายในและภายนอกของคุณและคนอื่น ๆ ทุกคนและไม่มีใคร