หายนะ

แบบฝึกหัดพฤติกรรมในการบำบัดความรู้ความเข้าใจ

แบบฝึกหัดเกี่ยวกับพฤติกรรมมีคุณค่าในการเปิดรับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อเรียนรู้ข้อมูลใหม่ ๆ ไม่ใช่ความพยายามในการสร้างปฏิกิริยาตอบสนองทางพฤติกรรมใหม่ ๆ