อคติ - ฮิวริสติก

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากนั้น

จากมุมมองทางจิตวิทยาการมองย้อนกลับถือได้ว่าเป็นการบิดเบือนความรู้ความเข้าใจทุกประการ มีแนวโน้มที่จะพิจารณาเหตุการณ์ที่คาดเดาได้มากกว่าที่เป็นจริงตัวอย่างเช่นเมื่อผู้ทดลองต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงกล่าวว่าเขาเชื่อมั่นว่าเขา 'รู้อยู่เสมอ' ว่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปตามที่พวกเขาทำ