เด็กและวัยรุ่น

ฝันร้ายบ่อยครั้งในวัยเด็กดัชนีลักษณะโรคจิตในอนาคตในวัยรุ่น

จากการวิจัยพบว่าเด็กที่ฝันร้ายบ่อย ๆ หรือกลัวตอนกลางคืนมีความเสี่ยงที่จะมีประสบการณ์ทางจิตในวัยรุ่นมากขึ้นการเล่นวิดีโอเกมเป็นอันตรายจริงหรือ? จิตวิทยาสื่อใหม่

การเล่นวิดีโอเกมรวมถึงวิดีโอเกมที่มีความรุนแรงสามารถพัฒนาทักษะทางสังคมความสามารถในการเรียนรู้และสุขภาพในเด็กและวัยรุ่น