การออกกำลังกาย

กีฬาประเภททีมและกีฬาประเภทบุคคล: อะไรคือความแตกต่าง? - จิตวิทยา

กีฬาประเภททีมมีความสอดคล้องกับความคิดของบุคคลที่มีความต้องการการปิดรับรู้น้อยกว่าการเล่นแบบบุคคลกีฬาประเภททีมและกีฬาประเภทบุคคล: อะไรคือความแตกต่าง? - จิตวิทยา

กีฬาประเภททีมมีความสอดคล้องกับความคิดของบุคคลที่มีความต้องการการปิดการรับรู้ต่ำกว่าการแข่งขันกับบุคคลทั่วไป