รายการ 'To do' หรือ 'do not'? ศิลปะของรายการและความจำเป็นในการจัดองค์กร

รายการ: กลยุทธ์ทางจิตวิทยาที่มีประโยชน์ซึ่งช่วยให้เรามุ่งเน้นไปที่เป้าหมายบังคับให้เราคิดถึงขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อบรรลุเป้าหมาย