จิตวิทยาข้ามวัฒนธรรม: การแสดงออกทางสีหน้าไม่ใช่สากล

เป็นเวลากว่าศตวรรษที่เชื่อกันว่ามนุษย์ทุกคนแสดงอารมณ์พื้นฐานด้วยสีหน้าเหมือนกันจริงเหรอ?