สมาธิสั้นสมาธิสั้นและกิจกรรมกีฬา

พ่อแม่ของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นบางคนคิดที่จะแนะนำลูก ๆ ให้รู้จักกับกีฬาอาชีพเพื่อให้พวกเขามีช่องว่างที่ 'ให้รางวัล'