สิ่งที่แนบมาและทฤษฎีการแนบ

การบาดเจ็บและร่างกาย (2012) - ทบทวนฉบับภาษาอิตาลี

การบาดเจ็บและร่างกาย - การบูรณาการการแทรกแซงจากล่างขึ้นบนและจากบนลงล่าง: การรักษาผู้ป่วยที่มีประสบการณ์ของร่างกายป้องกันไม่ให้พวกเขาสะท้อนปัญหาทางจิตตั้งแต่คู่แฝดที่ 'เสียสละ' ไปจนถึงการเกิดใหม่ของความเป็นปัจเจกบุคคล - ตอนที่ 1

แฝด 'สังเวย': การรับผิดชอบความทุกข์ทรมานที่หลงตัวเองของแม่ไม่อนุญาตให้เขาเข้าไปในส่วนของผู้ชายความสวยงามของสิ่งที่เปราะบาง: ความสวยงามและความเปราะบางของสิ่งที่แนบมา

ความงดงามของสิ่งที่เปราะบาง - นวนิยายที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับครอบครัวความรักความสูญเสียความสวยงามและสายใยแห่งความผูกพัน