การเรียนรู้

วิดีโอบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก - ความคิดริเริ่มที่เปิดกว้าง

Open Minds นำเสนอบทเรียนวิดีโอภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้นตามหลักสูตรระดับประถมศึกษาและสอดคล้องกับเป้าหมายและทักษะ