ยาซึมเศร้า

การอยู่คนเดียวเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า

ความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้านั้นสูงกว่าผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียวเกือบ 80% มากกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในสังคมหรือกลุ่มครอบครัวใด ๆ