แอลกอฮอล์

Il Diario di Bridget Jones - Cinema & Psychotherapy # 5

ไดอารี่ของบริดเจ็ทโจนส์: ความสัมพันธ์ที่บีบบังคับกับอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดจากความไม่พอใจในชีวิตที่ขาดความสัมพันธ์ทางอารมณ์