การดูแล

ความรักคือเกมที่แพ้ ...

การเสพติดความรัก: การตกหลุมรักเป็นตัวกำหนดตัวตนของคนหนุ่มสาวมันถูกมองว่าเป็นผลมาจากการกระทำที่มีเหตุผลความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงการพลัดพรากจากวัยเด็ก