การยอมรับ

แนวโน้มที่จะขอโทษ: ลักษณะบุคลิกภาพที่ช่วยได้

ความเต็มใจที่จะขอโทษสะท้อนถึงการทำงานทางจิตวิทยาที่ดีต่อสุขภาพและปรับตัวได้นั่นคือความอ่อนน้อมถ่อมตนการเอาใจใส่และการวางแนวต่อผู้อื่นการไว้ทุกข์: ยอมรับการสูญเสีย

จำเป็นต้องลบความหมายแฝงของ 'เหตุการณ์ที่แก้ไขได้' ออกจากการสูญเสียโดยยอมรับความไม่สามารถแก้ไขได้ของเหตุการณ์โดยการจัดระเบียบตัวเองใหม่